Home  »  Bijbelteksten
  • Register

Het nut van bijbelteksten

eerste-hulpHet leren van bijbelteksten is een enorme hulp als je in de dagelijks leven in situaties beland waar je hulp nodig hebt. En iedereen belandt in lastige situaties waar je graag met raad en daad zou worden bijgestaan. Maar niet in elke situatie is daar iemand waarin je het vertrouwen hebt dat ze jou kunnen helpen.

Ik heb in mijn jeugd veel gelezen, veel in de bijbel gelezen, bijbelteksten tot mij genomen, geleerd zodat ik ze kende en wist waar ze stonden (ik werd wel eens een "schriftgeleerde" genoemd). In heel veel situaties waarin je beslissingen moet nemen, soms beslissingen met verstrekkende gevolgen, heb ik hulp gehad aan bijbelteksten. Ik geloof dat God zijn woorden aan de mensen heeft toevertrouwd tot hulp. Als ik dan in lastige situaties naar Gods antwoorden heb gezocht, heb ik die hulp gekregen uit zijn woord.

Heel vaak, dat merk ik ook om mij heen, komen de antwoorden die God geeft, iemand niet van pas. Want hoe je het ook wendt of keert, God heeft een plan met een ieder en geeft antwoorden die jou verder binnenvoert in zijn plan. Die antwoorden zijn meestal niet de voor de hand liggende (en door mij gewenste) antwoorden. God wijst door zijn Geest altijd op de zonde die opgeruimd moet worden. In het begin zijn dat de openbare zonden (boosheid, diefstal, achterklap, etc.) en later op de zonden die in de menselijke natuur "ingebakken" zitten door wat ik van mijn voorouders heb geërfd (sommigen noemen dat de "erfzonde"). Dan gaat om mijn ongeduldige natuur, snelle geïrriteerdheid, kortom, iedereen weet wel waar geestelijke gesproken zijn schoen wringt.

Elk mens weet waar - geestelijk gesproken - de schoen wringt, waar hij iets moet opgeven om hulp te aanvaarden

Als God door zijn Geest daarop wijst, moet ik offers brengen, wil ik in die situaties binnenkomen in Gods plan. Dat kan pijn doen, maar ik heb een God die alles leidt en die mij verder voert naar grazige weiden, naar nieuw onbekend land met nieuwe mogelijkheden. Laat je dus inspireren door de woorden die je van jongs af aan hebt geleerd. Begin zo jong mogelijk en je zult nut ervaren door je hele leven heen van deze investering in je geluk.